slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Thông báo của HĐQT Tràng Thi v.v Chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 20/05/2024
*./ Nghị quyết của HĐQT Tràng Thi v.v thông qua Lộ trình, Kế hoạch tổ chức và Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 20/05/2024
*./ Hồ sơ Hoãn/Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 04/04/2024

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: