slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản số 451/CV-TT ngày 14/8/2018 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017 trên BCTC văn phòng công ty 15/8/2018
*./ Văn bản số 430/TB-TT ngày 31/7/2018 của Công ty v/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020 31/7/2018
*./ Văn bản số 427/TB-TT ngày 31/7/2018 của Công ty v/v Thông báo chốt danh sách cổ đông để phục vụ công tác lấy ý kiến bằng văn bản. 31/7/2018
*./ NQ 46 HDQT 30.7.2018 Thực hiện lấy ý kiến CĐ bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nk 2015-2020 30/7/2018
*./ Văn bản số 426A/CV-TT ngày 30/7/2018 của Công ty v/v Giải trình về lợi nhuận sau thuế Quý 2/2018 tăng hơn 10% so với Quý 2/2017 trên BCTC văn phòng công ty 30/7/2018

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: