slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng  
*./ Văn bản 366 Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2020 chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2019 – Công ty Tràng Thi 19/09/2020
*./ Văn bản 365 Giải trình lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2020 chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2019 – Văn phòng Cty Tràng Thi 19/09/2020
*./ Công văn 346/CBTT-TT ngày 18/08/2020 của Công ty v/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 18/08/2020
*./ Công văn 331/CV-TT ngày 12/08/2020 của Công ty v/v Xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính niên độ năm 2020 12/08/2020
*./ Văn bản 306 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II/2020 chênh lệch 10% so với Quý II/2019 – Văn phòng Cty Tràng Thi. 17/07/2020
*./ Văn bản 305 Giải trình lợi nhuận sau thuế Quý II/2020 chênh lệch 10% so với Quý II/2019 – Công ty Tràng Thi. 17/07/2020
*./ Văn bản số 68/CBTT-TT ngày 14/7/2020 của Công ty Công bố thông tin về Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 14/07/2020

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: