slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ TB Chi trả cổ tức năm 2021 cho các Cổ đông Công ty + 02 BM 14/9/2022
*./ Danh sách tổng hợp cổ đông Công ty CP TMDV Tràng Thi ngày 29.8.2022 31/8/2022
*./ Văn bản số 44/2022/QĐ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 03/08/2022 v/v Quyết định kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021  03/8/2022

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: