slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
                  Nội dung                       Ngày đăng Tải File
*./ Thông báo số 39/TB-TT ngày 15/9/2023 v/v Chi trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông của Công ty CP TMDV Tràng Thi. 15/09/2023
*./ Quyết định số 34/2023/QĐ-HĐQT Công ty Tràng Thi ngày 7/8/2023 v/v Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. 05/09/2023
*./ Danh sách tổng hợp cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi – Ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2022 (theo Quyết định số 34/2023/QĐ-HĐQT ngày 07/08/2023): Ngày 31 tháng 08 năm 2023. 05/09/2023

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: